Nationella kvalitetsregistret för njurcancer

Årsrapport, 2017

Här redovisas statistik från kvalitetsregistret för njurcancer, alla diagnosår från och med startår för registret 2005 eller från och med det år uppgifterna för variabeln registrerats. Registret ger oss information om sjukdomsförekomst, fördelning av tumörstadium, morfologi, behandlingsmönster och förändring över tid.

För sjukvården finns det även möjligheten att se sina resultat från registret online i realtid och i relation till region och riket. Dessa presenteras på INCA-plattformen i form av "Koll på läget" eller online-rapporter. Tillgång till INCA-plattformen sker via inloggning.

Under varje flik finns ett urval av rapporter inom respektive område. Redovisningsnivå och tidsperiod kan väljas av läsaren. Eventuellt finns det andra valmöjligheter beroende på variabeln och intresseområdet. Resultat redovisas på olika sätt: jämförelse mellan olika regioner och eventuellt mellan olika sjukhus eller landsting, i form av tabell med siffror, förändringar över tid och ibland med hjälp av Sverigekartan. ”Beskrivning” innehåller övrig information om indikatorn, vad som man behöver tänka på vid tolkning och teknisk beskrivning.

Data innehåller uppgifter för patienter som diagnostiserats fram till sista december föregående år och uppdateras två gånger per år, dels i ?juni och dels i ?september.

Aktuell rapport baseras på datauttag från kvalitetsregistret den 7 juni 2018.

Sidan uppdaterades den 6 augusti 2018.