Nationella kvalitetsregistret för tyreoideacancer

Årsrapport 2016

Interaktiv onlinerapport med statistik från nationella kvalitetsregistret för tyreoideacancer. Rapporten baseras på datauttag från Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacaner på INCA platformen 2017-09-18. Dessutom har täckningsgrad mot cancerregistret levererats från de sex regionala cancercentrum i september 2017.