CNS-kvalitetsregister

ÅRSRAPPORT 2022


Välkommen till årsrapport 2022 för det Nationella kvalitetsregistret för tumörer i centrala nervsystemet (CNS). Registrets övergripande målsättning är att tillsammans med gällande vårdprogram stimulera till en god och jämlik vård av patienter drabbade av tumörer i CNS.

Data kommer från Sveriges alla vårdgivare som ansvarar för behandling av denna sjukdomsgrupp. Syftet är att vara en källa till kunskap om svensk vård för patienter, vårdpersonal, forskare och beslutsfattare.

Välj indikator i menyn högst upp. Det går att filtrera på region, år och sjukhus m.m. I urvalsmenyn för vissa indikatorer, kan du själv begränsa och välja vilka indikatorer du vill studera. På så vis skapas en skräddarsydd nationell eller regional rapport utifrån det egna behovet. Denna interaktiva rapport kompleteras en gång om året med en kortrapport i pdf-format som djupdyker i ett aktuellt ämne. Du hittar kortrapporterna och årsrapporter från åren innan den interaktiva rapporten här.

Data till denna rapport är hämtat 2024-01-09. Siffrorna uppdateras två gånger per år, dels i januari och dels i september.




Täckningsgrad