Nationella kvalitetsregistret för hudmelanom

Interaktiv onlinerapport 2023

Här redovisas statistik från nationella kvalitetsregistret för hudmelanom. Registret innehåller uppgifter på patienter som diagnostiserats från 1990 (registrets start) till 2023. Aktuell rapport baseras på datauttag från kvalitetsregistret 15 maj 2024.

Under varje flik presenteras ett urval av rapporter för respektive område. Redovisningsnivå och tidsperiod kan väljas av läsaren. Andra valmöjligheter beroende på variabel och intresseområde finns. Resultat redovisas på olika sätt: jämförelse mellan olika regioner och olika sjukhus eller bostadslän, i form av tabell med siffror, förändringar över tid och med hjälp av Sverigekartan. ”Beskrivning” innehåller information om den aktuella indikatorn och vad man behöver tänka på vid tolkning samt en teknisk beskrivning.

Siffrorna avser antal melanom och inte antal patienter, vilket gör att samma patient kan förekomma flera gånger. Fler än 5 % av patienterna i registret är registrerade för mer än ett primärt malignt hudmelanom. Vid redovisning per sjukhus avses anmälande sjukhus eller sjukhus för primär kirurgi. Mindre privata vårdgivare och vårdcentraler är sammanslagna inom respektive län.

För sjukvården finns möjligheten att se sina registrerade resultat online i realtid och i relation till region och riket. Dessa presenteras på INCA-plattformen i form av "Koll på läget" eller online-rapporter. Tillgång till INCA-plattformen sker via inloggning.

Under 2023 har ett prognosinstrument som baseras på signifikanta riskfaktorer i melanomregistret uppdaterats och finns tillgängligt via cancercentrum.se länk.