Svenska Hypofysregistret

Årsrapport 2023

Här finns statistik från nationellt kvalitetsregister för hypofystumörer och andra hypofysnära processer. Syftet med registret är att i Sverige ge en samlad bild av diagnostik, behandling och långtidsuppföljning av hypofystumörer och övriga hypofysnära sjukdomar. Jämförelser redovisas mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner då det inte är meningsfullt att jämföra alla sjukhus med varandra då hypofystumörer är relativt ovanliga. Syftet är att vara en källa till kunskap om svensk vård för patienter, vårdpersonal, forskare och beslutsfattare.

Välj indikator i menyn högst upp. Det går att filtrera på region, olika diagnoser, diagnosår, ålder, kön, tumörstorlek, behandlingsutfall m.m. I urvalsmenyn för vissa indikatorer, kan du själv begränsa och välja vilka indikatorer du vill studera. På så vis skapas en nationell eller regional rapport utifrån det egna behovet. För behörig sjukvårdspersonal finns ytterligare data som redovisas på INCA-plattformen i realtid.

Största patientgruppen i antal patientfall är hypofystumörer indelade i icke hormonproducerande (NFPA), och de med förhöjd hormonproduktion från hypofysen av GH (akromegali), prolaktin (prolaktinom), ACTH (Mb Cushing), TSH (TSH-om) och FSH/LH (FSH/LH-om).
Kraniofaryngiom som är en särskild tumörform i hypofysområdet (förekommer relativt ofta hos barn) redovisas separat. Likaså Rathkes cysta (kan initialt vara svåra att skilja från hypofystumörer eller kraniofaryngiom) samt empty sella (relativt ofta ett bifynd eller resttillstånd efter tumör och/eller given behandling).
Övriga processer består av: hypofysit, sarcoidos, GPA, metastas, carcinom, germinom, hamartom, chordom, angiom, cysta, granularcellstumör, abscess, pituicytom. Olika hypofystumörer eller övriga tillstånd kräver olika typer av utredning, behandling och uppföljning och redovisas därför separat under varje flik i största möjliga utsträckning. Övriga processer redovisas dock som en grupp då de ingående diagnoserna var för sig är små.

Data är hämtat ur Svenska Hypofysregistret 2024-03-01. Siffrorna uppdateras två gånger per år.