Nationellt register för Kronisk Myeloisk Leukemi (KML)


Interaktiv onlinerapport från Nationella registret för Kronisk Myeloisk Leukemi (KML)

Detta är en onlinerapport från det Nationella registret för Kronisk Myeloisk Leukemi (KML) som innehåller data från samtliga vårdgivare i Sverige som diagnostiserar eller behandlar KML. I rapporten redovisas resultat från alla diagnosår från och med 2002 eller från det år när variabeln infördes. Syftet med denna rapport är att vara en källa till kunskap om svensk vård av KML för alla intressenter, patienter, sjukvårdspersonal, forskare, administratörer och beslutsfattare. Vartannat år publiceras även på cancercentrum.se en årsrapport i PDF-format med kommenterande text.

Detta är en onlinerapport från det Nationella registret för Kronisk Myeloisk Leukemi (KML) som innehåller data från samtliga vårdgivare i Sverige som diagnostiserar eller behandlar KML. I rapporten redovisas resultat från alla diagnosår från och med 2002 eller från det år när variabeln infördes. Syftet med denna rapport är att vara en källa till kunskap om svensk vård av KML för alla intressenter, patienter, sjukvårdspersonal, forskare, administratörer och beslutsfattare. Tidigare skriftliga rapporter finns även publicerade på cancercentrum.se i PDF-format med kommenterande text.

För sjukvårdspersonal finns data dessutom redovisat i realtid på INCA-plattformen. Där finns motsvarande interaktiva rapporter tillgängliga där den egna kliniken resultat kan jämföras med resultat från andra sjukhus eller med alla regioner. INCA-plattformen kräver inloggning eftersom personuppgifter hålls på INCA.

Under varje flik ”Diagnostik”, "Behandling" osv. finns ett urval av rapporter inom respektive område. Du väljer om rapporten ska innefatta hela riket (”alla regioner”) eller specifik region, vilket/vilka år som redovisas och dessutom urval på t.ex. patientålder. På så vis skapar du en skräddarsydd nationell eller regional rapport utifrån dina egna önskemål. Sedan väljer du typ av redovisning av resultaten. Du kan välja en figur som jämför regioner med varandra, en figur som visar förändringar över tid eller redovisning i tabellform. Klicka på ”Beskrivning” så får du definitionen av variabeln. För variabler med färre än 5 fall redovisas ej data. För variablerna som rör täckningsgrad finns möjlighet att se data över både riket, regionsnivå samt enhetsnivå.

Rapporten baseras på data som extraherats ur kvalitetsregistret den 1 september 2023.