Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Interaktiv rapport från Nationella lungcancerregistret

Det nationella lungcancerregistret har funnits sedan 2002 och inkluderar idag knappt 70.000 patienter vilket motsvarar 97% av alla som diagnostiserats med sjukdomen. Kvalitetsregistret ska belysa en del bakgrundsfakta vad gäller patienten, utredningsgång, stadieindelning, planerad behandling mm. Registret ska också kunna utgöra underlag för kvalitetsuppföljningar, visa på trender och förskjutningar i behandlingsstrategier, uppföljning samt skillnader inom Sverige.

Det är förstås viktigt att redovisa data från detta omfattande register så att alla intressenter, patienter, sjukvårdspersonal, forskare, administratörer och beslutsfattare ska kunna ta del av dessa. Nationella lungcancerregistret har redovisat dessa data i en årlig årsrapport som har publicerats på nätet. Nu publiceras nästa steg i utvecklingen av återkoppling till alla intressenter, en interaktiv rapport med valbara variabler. Under olika flikar, t ex diagnostik eller kvalitetsindikatorer, finns det olika rapporter, t ex multidisciplinär konferens. Inom den valbara delen av den rapporten kan man välja vilken tidsperiod och vilken sjukvårdsnivå, region, län eller sjukhus, man vill studera och jämföra med.

Man kan därigenom få en mer skräddarsydd nationell eller regional rapport utifrån de egna frågeställningarna och det egna behovet. Resultatet kan man sedan välja att redovisa på olika sätt, som figurer med jämförelser mellan olika enheter eller som visar förändringar över tid, eller som tabeller. Man kan även välja att redovisa en Sverigekarta med uppgifter från registret för att mer överskådligt kunna visa på regionala skillnader.

Rapporten baseras på data som extraherats ur kvalitetsregistret den 30 augusti 2022.