Svenska nationella kvalitetsregistret för testikelcancer

Årsrapport 2022

Under varje flik, Täckningsgrader, Population osv., finns ett urval av rapporter inom respektive område.


För var och en av dessa rapporter kan läsaren välja geografiska begränsningar (riket, sjukvårdsregioner, region) eller årsvisa begränsningar. Man kan också välja olika typer av kategorier att gruppera efter, exempelvis en patients åldersgrupp vid diagnos. På så vis skapar läsaren en skräddarsydd nationell eller regional rapport utifrån det egna behovet.


Sedan väljer man typ av redovisning av resultaten. Man kan välja en figur kallad Jämförelse som jämför enheter med varandra. Man kan välja en figur kallad Trender som visar förändringar över tid. Med samma resultat som grund kan man även välja en redovisning i tabellform, eller en redovisning med hjälp av en Sverigekarta. Slutligen Beskrivning visar definitionen av variabeln och övriga detaljer om variabeln. Här finns information om hur variabeln är beräknad samt på vilken delmängd den är aktuell.Data är hämtat ur Svenska nationella kvalitetsregistret för Testikelcancer 2023-09-12. Siffrorna uppdateras två gånger per år.