Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer


Årsrapport 2021

Interaktiv onlinerapport med statistik från nationella kvalitetsregistret för tyreoideacancer. Rapporten baseras på datauttag från nationella kvalitetsregister för tyreoideacancer på INCA plattformen 2022-09-02. Täckningsgrad mot cancerregistret levererades från de sex regionala cancercentrumen 2022-08-24 - 2022-08-29. Statistik för regioner och år med låg täckningsgrad mot cancerregistret bör tolkas med försiktighet.

Hör gärna av dig via mail till registerhållare Jakob Dahlberg (jakob.dahlberg@vgregion.se) om du har förbättringsförslag eller frågor om rapporten.