Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer


Årsrapport 2022

Interaktiv onlinerapport med statistik från nationella kvalitetsregistret för tyreoideacancer. Rapporten baseras på datauttag från nationella kvalitetsregister för tyreoideacancer på INCA plattformen 2023-09-04. Täckningsgrad mot cancerregistret levererades från de sex regionala cancercentrumen 2023-08-22 - 2023-08-24. Statistik för regioner och år med låg täckningsgrad mot cancerregistret bör tolkas med försiktighet.

Hör gärna av dig via mail till registerhållare Jakob Dahlberg (jakob.dahlberg@vgregion.se) om du har förbättringsförslag eller frågor om rapporten.