Nationella kvalitetsregistret för tyreoideacancer

Årsrapport 2017

Interaktiv onlinerapport med statistik från nationella kvalitetsregistret för tyreoideacancer. Rapporten baseras på datauttag från Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer på INCA plattformen 2018-08-29. Dessutom har täckningsgrad mot cancerregistret levererats från de sex regionala cancercentrum i slutet av augusti och i början av september 2018. I denna årsrapport är Sydöstra regionen endast med i statistiken över täckningsgrad och exkluderad från övrig statistik på grund av låg täckningsgrad för diagnosår 2017.