Nationella kvalitetsregistret för tyreoideacancer

Årsrapport 2018

Interaktiv onlinerapport med statistik från nationella kvalitetsregistret för tyreoideacancer. Rapporten baseras på datauttag från nationella kvalitetsregister för tyreoideacancer på INCA plattformen 2019-08-23. Samtidigt har täckningsgrad mot cancerregistret levererats från de sex regionala cancercentrumen. Statistik för regioner och år med låg täckningsgrad mot cancerregistret bör tolkas med försiktighet.