Svenska nationella kvalitetsregistret för Urinblåse- och urinvägscancer(SNRUBC)

Årsrapport 2021

RODRET är en ny typ av rapport från Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer (SNRUBC). Rapporten som ligger öppet online innehåller data om vården av patienter med urinblåsercancer samt cancer i njurbäcken, urinledare och urinrör från Sveriges alla vårdgivare. Tidigare har dessa data redovisats som en årsrapport i nätversion på hemsidan med enskilda årliga rapporter men här redovisas nu resultat från 2017 och till och med 2021 (för återfall och progress av tumörsjukdom åren 2012-2016). Syftet med RODRET är att vara en källa till information och kunskap om vården för alla tänkbara intressenter, patienter, sjukvårdspersonal, forskare, administratörer och beslutsfattare. RODRET innehåller data på patienter som diagnostiserats fram till sista december föregående år vilket betyder att data som här redovisas inte är helt aktuella. Anledningen till den begränsningen är att inrapporteringen från landets vårdgivare sker olika snabbt och därför kan jämförelser bli missvisande om skillnaden i täckningsgrad är stor mellan enheter.

Helt aktuella data för sjukvårdspersonal finns dessutom redovisat i Koll på läget på INCA-plattformen. Koll på läget är en realtidsrapport som visar den egna klinikens resultat för tio utvalda kvalitetsindikatorer jämfört med medelvärde för riket och fastställda målnivåer. På INCA finns också interaktiva rapporter tillgängliga där den egna klinikens resultat kan jämföras med resultat från andra sjukhus, landsting eller regioner samt hela riket. För att få tillgång till dessa realtidsdata på INCA krävs dock inloggning.

Under varje flik i RODRET Vårdprogrammets indikatorer, Behandling osv. finns ett urval av rapporter inom respektive område.För var och en av dessa rapporter kan läsaren välja geografiska begränsningar (riket, regioner, län, sjukhus) eller årsvisa begränsningar. Man kan också välja olika typer av kategorier att gruppera efter, exempelvis en patients åldersgrupp vid diagnos. På så vis skapar läsaren en skräddarsydd nationell eller regional rapport utifrån det egna behovet.

Sedan väljer man typ av redovisning av resultaten. Man kan välja en figur kallad Jämförelse som jämför enheter med varandra. Man kan välja en figur kallad Trender som visar förändringar över tid. Med samma resultat som grund kan man även välja en redovisning i tabellform, eller en redovisning med hjälp av en Sverigekarta. Slutligen Beskrivning visar definitionen av variabeln och övriga detaljer om variabeln. Här finns information om hur variabeln är beräknad samt på vilken delmängd den är aktuell.

Data är hämtat ur Svenska nationella kvalitetsregistret för Urinblåse- och urinvägscancer(SNRUBC) 2022-09-14. Siffrorna uppdateras två gånger per år.