Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer (NKBC)

National Quality Register for Breast Cancer (NKBC)


Årsrapport 2022

Här finns statistik från Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer (NKBC). Data om bröstcancer kommer från Sveriges alla vårdgivare. Syftet är att vara en källa till kunskap om svensk vård för patienter, vårdpersonal, forskare och beslutsfattare.

Välj indikator i menyn högst upp. Det går att filtrera på region, år och sjukhus m.m. I urvalsmenyn för vissa indikatorer, kan du själv begränsa och välja vilka indikatorer du vill studera (ålder, lymfkörtelstatus, receptorstatus och tumörstorlek). På så vis skapas en skräddarsydd nationell eller regional rapport utifrån det egna behovet. För behörig sjukvårdspersonal finns även dessa interaktiva rapporter tillgängliga på INCA-plattformen med dagsfärska siffror. Det ges dessutom möjlighet att få utvalda indikatorer ("Koll på läget") via e-post.

Data är hämtat ur NKBC 2023-09-01. Siffrorna uppdateras två gånger per år, dels i maj och dels i september.

Sammanfattning och vägledning till interaktiva rapporten för 2022 (pdf)
Ett urval av data från NKBC-rapporten för 2022 (pdf)

Sammanfattning och vägledning till interaktiva rapporter för tidigare år, se cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/brost/kvalitetsregister/rapporter/


Yearly report 2022

Herein statistics from the Swedish National Quality Register for Breast Cancer (NKBC) are presented. Breast cancer data comes from all of Sweden’s healthcare providers. The purpose is to be a source of knowledge about care for patients, healthcare staff, researchers and decision makers in Sweden.

Select indicator in the menu at the top. It is possible to filter by healthcare region, year and hospital etc. In the selection menu for some indicators, you can limit and choose which indicators you want to study (age, lymph node status, receptor status and tumour size). In this way, a customized national or regional report is created based on your own need.

Data was retrieved from NKBC 2023-09-01. The figures are updated twice a year, in May and in September.

Summary and guidance for interactive reports for 2022 (pdf)
A selection of data from the NKBC report for 2022 (pdf, in Swedish)

Summary and guidance for interactive reports for yearlier years, see cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/brost/kvalitetsregister/rapporter/