Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk Cancer (Swedish Quality Registry for Gynecologic Cancer, SQRGC)

Årsrapport 2023

Rapporten är baserat på datauttag från SQRGC: 2023-10-26

Detta är en interaktiv onlinerapport med statistik från det Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk cancer (SQRGC) för diagnosår 2012–2022. Samtidigt kontrollerades täckningsgrader mot Cancerregistret. Täckningsgrad för perioden 2018-2022 är cirka 98%. För diagnosår 2022 föreligger det en eftersläpning av registreringarna varför täckningsgraden för riket vid uttagstillfället fortfarande är lägre än tidigare år (94%). 

Data framtagna med hjälp denna rapportfunktion skall användas med försiktighet och innan, för verksamheten betydande, slutsatser dras skall dessa diskuteras med registrets statistiker.