Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk Cancer (Swedish Quality Registry for Gynecologic Cancer, SQRGC)

Årsrapport 2021

Rapporten är baserat på datauttag från SQRGC: 2021-08-18

Detta är en interaktiv onlinerapport med statistik från det Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk cancer (SQRGC) för diagnosår 2012–2020. Samtidigt kontrollerades täckningsgrader mot Cancerregistret. Täckningsgrad för perioden 2016-2020 är cirka 98%. För diagnosår 2020 föreligger det en eftersläpning av registreringarna varför täckningsgraden för riket vid uttagstillfället fortfarande är lägre än tidigare år (96%).

Data framtagna med hjälp denna rapportfunktion skall användas med försiktighet och innan, för verksamheten betydande, slutsatser dras skall dessa diskuteras med registrets statistiker.