Nationellt kvalitetsregister för Kronisk Lymfatisk Leukemi (KLL)

Interaktiv årsrapport

Här finns statistik från Nationellt kvalitetsregister för KLL vilket innefattar diagnoserna Kronisk Lymfatisk Leukemi (KLL), B-prolymfocytleukemi, T-prolymfocytleukemi samt prolymfocyt leukemi uns. Då KLL är den vanligaste diagnosen visar de flesta rapporter endast uppgifter om KLL, för de övriga diagnoserna redovisas endast antal inrapporteringar. Innehållet i registret kommer från Sveriges alla vårdgivare. Syftet med rapporterna är att vara en källa till kunskap om svensk KLL-vård för alla som är intresserade t ex. patienter, sjukvårdspersonal, forskare, administratörer och beslutsfattare.

Under varje rubrik ”Täckningsgrad”, ”Diagnostik” osv. finns rapporter avseende just de variablerna. Det går att filtrera på region, år och sjukhus m.m. I urvalsmenyn för vissa indikatorer kan du själv begränsa och välja vilka indikatorer du vill studera och på så vis skapas en skräddarsydd nationell eller regional rapport utifrån det egna behovet. För behörig sjukvårdspersonal finns ytterligare data även redovisat på INCA-plattformen i realtid.

I rapporten anges data från 2007 då KLL registret startade till och med december 2022. Observera att inrapporteringen från landets vårdgivare sker olika snabbt och därför kan jämförelser bli missvisande om skillnaden i täckningsgrad är stor mellan enheter. Det är därför viktigt att ta hänsyn till hur täckningsgraden ser ut innan resultatet analyseras.

Data är hämtat ur KLL-registret 2024-03-08. Siffrorna uppdateras två gånger per år.


Sammanfattning och vägledning till interaktiva rapporter för 2022 (pdf), Ett urval av data från KLL rapporten för 2022 (pdf)

Sammanfattning och vägledning till interaktiva rapporter för 2022 (pdf), Skriven för lekmän 2022 (pdf)


Senaste uppdatering, 2024-03-08.