Nationellt register för Myelodysplastiskt syndrom (MDS)


Interaktiv rapport från Nationella registret för Myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Detta är en onlinerapport från det Nationella registret för Myelodysplastiskt syndrom (MDS) som innehåller data från samtliga vårdgivare i Sverige som diagnostiserar eller behandlar MDS. Dessa data redovisas också i en kommenterad årsrapport i pdf-format. I rapporten redovisas resultat från alla diagnosår från och med 2009 eller från det år när variabeln infördes. Syftet med denna rapport är att vara en källa till kunskap om svensk vård av MDS för alla intressenter, patienter, sjukvårdspersonal, forskare, administratörer och beslutsfattare.

För sjukvårdspersonal finns data dessutom redovisat i realtid på INCA-plattformen. Där finns motsvarande interaktiva rapporter tillgängliga där den egna kliniken resultat kan jämföras med resultat från andra sjukhus eller med alla regioner. INCA-plattformen kräver inloggning eftersom personuppgifter hålls på INCA.

Under varje flik ”Diagnostik”, "Behandling" osv. finns ett urval av rapporter inom respektive område. Du väljer om rapporten ska innefatta hela riket (”alla regioner”) eller specifik region, vilket/vilka år som redovisas och dessutom urval på t.ex. patientålder. På så vis skapar du en skräddarsydd nationell eller regional rapport utifrån dina egna önskemål. Sedan väljer du typ av redovisning av resultaten. Du kan välja en figur som jämför regioner med varandra, en figur som visar förändringar över tid eller redovisning i tabellform. Klicka på ”Beskrivning” så får du definitionen av variabeln.

Rapporten baseras på data som extraherats ur kvalitetsregistret den 30 augusti 2023.