Nationellt kvalitetsregister för Myeloproliferativa Neoplasier (MPN)

Interaktiv årsrapport

Här finns statistik från Nationellt kvalitetsregister för MPN vilket innefattar diagnoserna Essentiell Trombocytemi (ET), Polycytemia Vera (PV) och Myelofibros (MF). Data om MPN kommer från Sveriges alla vårdgivare. Syftet med rapporterna är att vara en källa till kunskap om svensk MPN-vård för alla som är intresserade t ex. patienter, sjukvårdspersonal, forskare, administratörer och beslutsfattare.

Under varje rubrik ”Täckningsgrad”, ”Diagnostik” osv. finns rapporter avseende just de variablerna. Det går att filtrera på sjukvårdsregion och år m.m. I urvalsmenyn för vissa indikatorer kan du själv begränsa och välja vilka indikatorer du vill studera och på så vis skapas en skräddarsydd nationell eller regional rapport utifrån det egna behovet. För behörig sjukvårdspersonal finns ytterligare data även redovisat på INCA-plattformen i realtid.

I rapporten anges data från 2008 då MPN registret startade till och med december 2022. Observera att inrapporteringen från landets vårdgivare sker olika snabbt och därför kan jämförelser bli missvisande om skillnaden i täckningsgrad är stor mellan enheter. Det är därför viktigt att ta hänsyn till hur täckningsgraden ser ut innan resultatet analyseras.

Data är hämtat ur MPN registret 2023-09-01. Siffrorna uppdateras fyra gånger per år.

Sammanfattning och vägledning till interaktiv rapport för 2022 (pdf)