SweOPT

Interaktiv rapport från SweOPT

Detta är en interaktiv rapport från det nationella kvalitetsregistret för organiserad prostatacancertestning (OPT) i de svenska regionerna. Registret heter SweOPT och innehåller data från 2020, då de första regionala projekten påbörjades. Rapporten uppdateras halvårsvis; första uppdateringen för halvåret sker i november och i maj för hela det föregående året.

Syftet med rapporterna är att ge kunskap om hur projekten med OPT utvecklas och vad de leder till för de deltagande männen. Regioner som arbetar med OPT har tillgång till mer detaljerade rapporter på INCA-plattformen i inloggat läge.

Du väljer själv om rapporten ska innefatta hela riket (”alla regioner”) eller en specifik region, samt vilka år, åldersgrupper och testomgångar som ska redovisas. Sedan väljer du typ av redovisning av resultaten. Du kan välja en figur som jämför enheter med varandra, en figur som visar förändringar över tid, eller redovisning i tabellform. Om du klickar på ”Beskrivning” så får du definitionen av variabeln.

Onlinerapporten är senast uppdaterad den 30 oktober 2023.

Rapporten baseras på data som extraherats ur SweOPT den 30 oktober 2023.