Nationella kvalitetsregistret för tumörer i pankreas och periampullärt

Interaktiv onlinerapport

Här redovisas statistik från nationella kvalitetsregistret för tumörer i pankreas och periampullärt. Registret innehåller uppgifter på patienter som diagnostiserats från 2010 (registrets start) och framåt. Aktuell rapport baseras på datauttag från kvalitetsregistret 8 maj 2020.

Under varje flik presenteras ett urval av rapporter för respektive område. Redovisningsnivå och tidsperiod kan väljas av läsaren. Andra valmöjligheter beroende på variabel och intresseområde finns. Resultat redovisas på olika sätt: jämförelse mellan olika regioner och olika sjukhus eller bostadslän, i form av tabell med siffror, förändringar över tid och med hjälp av Sverigekartan. ”Beskrivning” innehåller information om den aktuella indikatorn och vad man behöver tänka på vid tolkning samt en teknisk beskrivning.

Siffrorna avser antal fall med bukspottkörtelcancer, och inte antal patienter med bukspottkörtelcancer. Det innebär att samma patient kan finnas med i statistiken mer än en gång.