Svenskt kvalitetsregister för koloskopier och kolorektalcancerscreening (SveReKKS)


Årsrapport 2023

Data om screening och koloskopiundersökningar kommer från Sveriges alla vårdgivare som deltar inom det organiserade screeningprogrammet. Syftet med SveReKKS är att vara en källa till kunskap om svensk vård för patienter, vårdpersonal, forskare och beslutsfattare. SveReKKS innehåller fullständig data om utskick och avföringsprover inom det organiserade screeningprogrammet i Sverige (100 % täckningsgrad).
Läs mer om kolorektalcancerscreening på https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/Screening-tjock-och-andtarmscancer/

Årsrapporten omfattar:

  • Personer kallade inom det organiserade screeningprogrammet 2019-04-01 - 2023-12-31
  • Koloskopiundersökningar utförda efter positivt avföringsprov inom det organiserade screeningprogrammet (både primär och kompletterande efter ofullständig undersökning) 2019-04-01 - 2023-12-31
Siffror avser hur det ser ut vid datum för datauttag och kommer att ändras på grund av att:
  • Fler personer med inbjudan under 2023 skickar in avföringsprov.
  • Fler koloskopiundersökningar kommer registeras.
  • Undersökningar kommer kompletteras med information från PAD-svar och sena komplikationer.

För behörig sjukvårdspersonal finns interaktiva rapporter tillgängliga på INCA-plattformen med dagsfärska siffror.

Data är hämtat ur SveReKKS 2024-04-10.