1988

nya fall under 2022

23322

fall under 2009-2022

96 %

täckningsgrad mot Cancerregistret 2022