Instruktioner för användande av de interaktiva shinyrapporterna

Detta dokumentet är tänkt att vara till hjälp för användare av våra interaktiva årsrapporter (Shinyrapporter) som finns att hitta på https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/statistik/kvalitetsregisterstatistik/interaktiva-rapporter/. Figurerna som genereras i dessa rapporter kan sparas till din dator. Om du högerklickar på en figur så kan du välja “Spara bild som” och sedan spara figuren på din dator om du behöver använda den till t.ex. en presentation.

Val av indikator

När en interaktiv årsrapport öppnas finner du till att börja med en startsida. Där finns information från registret om rapporten. Du finner även en flikmeny högst upp på sidan under rubriken. Dessa flikar är kapitlen som finns i det aktuella registret.

När du klickar på en flik visas de indikatorer som finns i den filken i en undermeny. För att se en av dessa indikatorer klickar du på den och så ska figuren öppnas nedanför.

Urvalsdialog

När du har öppnat en indikator kommer denna att visas under menyn. Du kommer då att se en figur till höger och till vänster finns en urvalsruta där du kan göra urval för den öppnade indikatorn. Om du ändrar ett urval så kommer figuren/tabellen att laddas om och den nya figuren/tabellen baseras på dina urval. Figurerna/tabellerna uppdateras i realtid direkt du ändrar något urval.