Svenska Kolorektalcancerregistret (Tjocktarm)

Interaktiv årsrapport för tjocktarmscancer

På följande sidor kan ni se data ur Svenska Kolorektalcancerregistret och själva designa era uttag utifrån önskemål om t.ex: region, tidsperiod, kön, diagnos mm.

Det finns alltid fallgropar när man gör uttag beroende på vilka patienter som ingår, vad nämnaren är och hur har registreringen har skett osv. Det finns bifogade kommentarer där en del tolkningssvårigheter lyfts fram men de är inte heltäckande. Vi tror dock från styrgruppens sida att detta sätt att söka information och data ur registret, gör det mer lättillgängligt och lättsmält och vår ambition är att styra över allt mer från de gamla fasta rapporterna till on-line rapporter. Läs och njut – och hör gärna av er med synpunkter.

Ingvar Syk (ordf)
För Styrgruppen för Svenska Kolorektalcancerregistret