Välkommen till Riksstrokes statistiksida

Här finns en interaktiv rapport med statistik från Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke). Syftet med rapporten är att tillgängliggöra information från Riksstroke och presentera den på ett lättillgängligt sätt. Rapporten vänder sig till alla intressenter; patienter, vårdgivare, allmänhet.

Under varje meny finns ett urval av indikatorer som redovisas på tre sätt:

  • En figur som jämför enheter med varandra
  • En figur som visar förändring över tid
  • Data i tabellform

Du väljer vilken diagnos och vilken indikator du är intresserad av, vilket år som ska redovisas och om figuren ska delas upp i undergrupper. Det är även möjligt att markera enheter av intresse. Om en sjukvårdsregion väljs inkluderas snittet för vald sjukvårdsregion i figuren. Snittet för riket finns alltid med i figurerna. Understiger antal patienter 10 i en vald kategori kommer de inte att redovisas men finns med i rikets siffror.

Frågor eller förslag angående rapportens innehåll och utformning kan skickas till riksstroke@regionvasterbotten.se.

Data senast uppdaterat den 23 April 2024.